Doradztwo prawne
Friendly Corporate Communication przy współpracy z Kancelarią Prawną wspiera Klientów w zakresie bieżącej obsługi prawnej związanej z obecnością spółki na rynku publicznym NewConnect/Catalyst/GPW.
 
 
Zakres świadczonych usług:
  • obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego (w tym spółek publicznych)
  • przekształcanie i/lub łączenie spółek etc.,
  • obsługa prawna procesu inwestycyjnego (inwestycje private equity), 
  • pomoc prawna w procesie upublicznienia spółek, emisji akcji, obligacji (umowy lock - up, umowy na oferowanie z Domem Maklerskim, umowy o autoryzowane doradztwo, umowy o ustanowienie administratora hipoteki etc.),
  • przygotowywanie projektów statutów spółek publicznych, niepublicznych, projektów umów spółek z o.o., projektów uchwał dotyczących podwyższenia kapitału, scalenia i podziału akcji etc. oraz umów sprzedaży akcji, rejestracja spółek, zmian w statutach etc.,
  • analiza umów dotyczących transakcji transgranicznych, 
  • projekty due diligence dotyczące badania stanu prawnego przedsiębiorstw jak również nieruchomości,
  • przygotowywanie opinii podatkowych dot. w szczególności oceny skutków podatkowych planowanych przedsięwzięć, 
  • pomoc przy sporządzaniu i negocjacjach wszelkich umów gospodarczych,
  • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz  organami fiskalnymi.
 
sprawdź nas

Dowiedz się,
co możemy zrobić
dla Twojej Firmy.