Doradztwo komunikacyjne
Umiejętna komunikacja z otoczeniem przedsiębiorstwa przyczynia się do budowania jego wiarygodnego wizerunku. 

Układając plan dialogu dla wybranego podmiotu, bierzemy pod uwagę jego silne i słabe strony działalności, a także szanse, które czekają, by z nich skorzystać.

Zakres świadczonych usług:

Relacje inwestorskie Public relations
 • opracowanie strategii komunikacji IR
 • organizacja uroczystości debiutu
 • przygotowanie treści raportow bieżących i okresowych (kwartalne, roczny)
 • opracowanie i zarządzanie treścią w dziale "Dla Inwestora" na stronie internetowej Emitenta     
 • zarządzanie kontaktem z inwestorami (organizacja spotkań z Zarządem Spółki, przygotowanie odpowiedzi na przesyłane pytania, monitorowanie for internetowych)
 • nadzór nad przestrzeganiem przez Emitenta Kodeksu Dobrych Praktyk
 • media relations (przygotowanie i wysyłka materiałów prasowych, kontakt z redakcjami o profilu ekonomicznym, aranżacja wywiadów i publikacji, nadzór nad autoryzacją)
 • przygotowanie prezentacji inwestorskich
 • przygotowanie okolicznościowych oświadczeń Zarządu Emitenta
 • wsparcie w kontakcie z instytucjami rynku kapitałowego
  (np.: GPW, KNF)
 • organizacja spotkań z analitykami (w tym RoadShow)
 • szkolenie medialne i przygotowanie 
  do kontaktów z mediami
 • opracowanie strategii komunikacyjnej
 • media relations
  (przygotowanie i wysyłka materiałów prasowych, aranżowanie wywiadów 
  i publikacji)
 • wsparcie w prowadzeniu komunikacji wewnętrznej (Pracownicy, Kontrahenci)
 • przygotowanie okolicznościowych prezenetacji oraz przemówień
 • przygotowanie materiałów na potrzeby promocyjne Klienta (foldery, ulotki etc)                                                                                                      

 
Nie ograniczamy się do wskazanych działań. Razem możemy zrobić więcej, dlatego zapraszamy do kontaktu z Zespołem FCC.

 
 
sprawdź nas

Dowiedz się,
co możemy zrobić
dla Twojej Firmy.